Oddział PTL w Szczecinku nie posiada wyodrębnionych Kół.