Konferencja "Leśnicy w służbie Niepodległej"
Opublikowano: 11.11.2022

W dniu 09 listopada 2022 roku w przededniu Narodowego Święta Niepodległości Nadleśnictwo Człuchów wraz z Oddziałem PTL w Szczecinku zorganizowało okolicznościową konferencję "Leśnicy w służbie Niepodległej" na którą zaproszone zostały władze samorządowe z terenu Powiatu Człuchowskiego, przedstawiciele lokalnych służb mundurowych, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy oraz prezesi człuchowskich urzędów, dyrektorzy człuchowskich szkół i przedszkoli, proboszczowie człuchowskich parafii, właściciele lokalnych firm branżowych i okołobranżowych, prezesi i członkowie zarządów lokalnych stowarzyszeń oraz  nadleśniczowie z wszystkich szczecineckich nadleśnictw.

Patronat honorowy nad konferencją objął Poseł na Sejm RP Pan Aleksander Mrówczyński oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Pan Łukasz Maciejunas.

Celem konferencji było zwiększenie świadomości społecznej co do roli jaką pełni leśnik w społeczeństwie i gospodarce narodowej, wyjaśnienie na jakich zasadach funkcjonuje leśnictwo w Polsce, odpowiedź na pytanie czy lasy w Polsce są w dobrych rękach i czy są bezpieczne oraz przedstawienie perspektyw na  przyszłość w obliczu zmian klimatu.


Przed konferencją w kościele Św. Jakuba w Człuchowie odprawiona została msza św. w intencji wszystkich leśników. Msza odbyła się z asystą honorową Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, która po uroczystym przemarszu ulicami miasta w obecności zaproszonych na konferencję gości złożyła kwiaty pod pomnikiem na Placu Bohaterów w Człuchowie. Kwiaty- ku czci leśników którzy zginęli za niepodległość- złożył również Poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński oraz delegacje.

Konferencję zorganizowano w Miejskim Domu Kultury. Program rozpoczęła premiera filmu "Las od zaplecza". Film ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nadleśnictwo Człuchów zrealizowało wspólnie z miastem Debrzno.

Uczestnicy wysłuchali 5 referatów:
  1. Leśnicy w obozach jenieckich w czasie drugiej wojny światowej- dr inż. Tomasz Skowronek- Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
  2. Las obszarem wartości społecznych- Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz- honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego
  3. Lasy państwowe w Polsce- - mgr inż. Sławomir Kmiecik- Nadleśniczy Nadleśnictwa Człuchów
  4. „Drewno surowiec odnawialny”- mgr inż. Jacek Todys- Przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczecinku
  5. Perspektywy  polskiego leśnictwa w kontekście Euroepejskiego Zielonego Ładu"- Prof. dr hab. Tomasz Zawiła- Niedźwiecki - Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Państwowej Akademii Nauk
Treść merytoryczną konferencji wzbogaciły projekcie filmów: "Las od zaplecza", "Plan na las", "Sylwan- duma Polskiego Leśnictwa", "Las oczekiwań"

Konferencję uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych. Wydarzenie to na na stałe wzbogaci coroczny kalendarz imprez miasta Człuchów.

          

          
      
         

         

         

         

         

         
 
         

         Zaduszki Leśne na Świętej Górze Polanowskiej
Opublikowano: 30.10.2022

Oddział Szczecinecki Polskiego Towarzystwa Leśnego, Nadleśnictwo Polanów, Zarząd Okręgowy PZŁ w Słupsku i Koszalinie, Koło Łowieckie Dzik Polanów wraz z Kapelanem Leśników i Myśliwych ks. Jerzym Bąkiem zapraszają pracowników, mieszkańców oraz wszystkich chętnych na „Zaduszki Św. Huberta”. Uroczystość odbędzie się w czwartek, 3 listopada o godzinie 17, w Kaplicy na Świętej Górze Polanowskiej.

         


Tego dnia leśnicy oraz ich bliscy spotkają się, by przy wspólnej modlitwie wspominać tych z Braci Leśnej, którzy już odeszli, a byli związani z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku. Wspólną modlitwę poprowadzi Kapelan Leśników i Myśliwych ks. Jerzy Bąk.

– Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko leśników, by w skupieniu, przy modlitwie, wspólnie z  nami powspominali tych, których nie ma już wśród nas, a  którzy byli związani z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku - mówi Nadleśniczy Jacek Todys. - To piękna uroczystość, w której biorą udział całe rodziny. Gorąco zapraszamy. Modlitwę poprowadzi Kapelan Leśników i  Myśliwych ks. Jerzy Bąk.    We wspólnej modlitwie będzie też uczestniczył gospodarz Pustelni – Ojciec Janusz Jędryszek. Po  wspólnej modlitwie wszyscy tradycyjnie zapalą znicze, które jak zawsze rozda ks. Jerzy, by następnie ustawić je przy Sanktuarium, w bezpiecznych, wskazanych do tego miejscach. Znicze będziemy m.in. ustawiać przy Kapliczce św. Huberta – Patrona Leśników i Myśliwych oraz przy Tablicy Pamięci tych, którzy na  tych ziemiach tworzyli historię leśno-myśliwską, a  także przy Kapliczce św. Jana Gwalberta – Patrona Leśników. Na  koniec na  wszystkich będzie czekał poczęstunek przy ognisku.Seminarium hodowlane w dniu 12.10.2022r
Opublikowano: 19.10.2022

W dniu 12 października Nadleśnictwo Polanów wraz z szczecineckim oddziałem PTL miał zaszczyt zorganizować seminarium hodowlane naukowe, w które poprowadzili: - prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, prof. dr hab. Stanisław Drozdowski oraz dr inż. Kamil Bielak z SGGW w Warszawie.


Wiodącymi tematami było planowanie i realizacja rębni IVD – „stopniowej gniazdowej udoskonalonej”. Tak się składa, że na terenie Nadleśnictwa Polanów kilka lat temu założono powierzchnie badawcze, na której prowadzone są obserwacje. Rębnia ta, ma swoje korzenie w Szwajcarii – w lasach siedliska gór i pogórza, aktualnie prowadzone są badania wprowadzania jej również w Polsce na niżu.
 
Rębnia ta, charakteryzuje się dużą elastycznością w podejściu do jej realizowania i wymaga od leśniczego dużej wyobraźni i umiejętności wykorzystania potencjału drzewostanu. W jednym czasie realizowana jest bowiem koncepcja wychowania młodego pokolenia, pielęgnowania zapasu oraz przestrzegania ładu przestrzennego – przedstawia Jacek Todys – Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów i Przewodniczący Oddziału PTL w Szczecinku.

    

Jako, że rębnie ta nie jest rozpowszechniona na niżu, a jej ogromny potencjał w kształtowaniu i hodowli drzewostanów w kontekście zarządzania lasami podmiejskimi jest coraz bardziej dostrzegana, jednak równocześnie istnieje pilna potrzeba edukacji leśników co do zasad jej wprowadzania i realizowania.

Oprócz rębni IVd jeden z prowadzących – prof. Tadeusz Andrzejczyk przedstawił metodę wprowadzania dębu w „korytarzach”. Metoda ta w największym uproszczeniu polega na tym, że na powierzchni odnawianej dąb wprowadzany jest poprzez posadzenie na kilku rzędach, następnie trzy – pięć rzędów nie odnawia się sztucznie tylko pozostawia do naturalnego odnowienia (najczęściej gatunkami liściastymi lekkonasiennymi jak brzoza czy grab). Po kilku latach dąb rośnie w brzozowych „korytarzach”, które osłaniają go i stanowią naturalnym podgonem. Jest to metoda optymalizująca ekonomicznie proces odnawiania lasu, gdyż wysadzanych jest tylko 30-50% sadzonek. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że metoda ta wykorzystuje odnowienie naturalne, jest więc metodą, gdzie leśnik „współpracuje” ściśle z przyrodą.

    

Seminarium podzielone zostało na część wykładową – w sali Nadleśnictwa Polanów oraz na część terenową – w leśnictwie Gołogóra.

Sądząc po frekwencji oraz zainteresowaniu, należy uznać, że temat jest jednym z tych, które w najbliższej perspektywie może stać się niezwykle częstym zagadnieniem, gdyż perspektywa zmian klimatycznych oraz oczekiwania społeczne wskazują, że odejście od zrębowego sposobu zagospodarowania jest nie tylko potrzebą jaką zgłasza społeczeństwo, ale wprost koniecznością wynikającą z poszukiwań i wdrażania metod służących kształtowaniu drzewostanów odpornych na wiejące wiatry czy burze -  podsumowuje współorganizator Seminarium Tomasz Kurek – zastępca Nadleśniczego do zagospodarowania Lasu i LKP w Nadleśnictwie Polanów.121. Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Sesja naukowa „Leśnictwo Przyszłości” i ważne o
Opublikowano: 11.10.2022

Za nami 121. Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu w dniach 8 – 10 września towarzyszyła sesja naukowa  „Leśnictwo Przyszłości” oraz sesja terenowa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Leśne na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w Starych Jabłonkach.


Sama sesja to szereg interesujących referatów, a wśród nich m. in. „Potrzeby nowego dialogu społecznego oraz metody i treści kształcenia w edukacji leśnej społeczeństwa w kontekście rozbieżnych oczekiwań różnych grup społecznych”, który przedstawiła dr inż. Magdalena Frączek (UR Kraków). Wśród komentujących nie brakowało opinii, że była to dalekosiężna wizja, analiza potrzeb i rozwiązań w edukacji nie tylko leśnej, ale szerzej – przyrodniczej, a także potwierdzenie tezy, że PTL może stać się pomostem między społeczeństwem, a leśnikami. Pani doktor dużo uwagi poświęciła właściwej pozycji edukacji w lasach, pozycji edukatorów leśnych oraz relacji przełożony - edukator.
 

121. Zjazd Delegatów PTL wybrał nowy Zarząd na kolejną kadencję 2022- 2026. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL będzie nadal sprawował dr inż. Janusz Dawidziuk. Spośród pozostałych 29 nowo wybranych członków Zarządu zostanie ukonstytuowane Prezydium Zarządu.
 
Podczas 121. Zjazdu Delegatów PTL odbyło się nadanie godności członka honorowego oraz złotych i srebrnych odznak honorowych na wniosek Zarządu Głównego PTL. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród uhonorowanych osób znaleźli się przedstawiciele z naszego terenu.

Złote Odznaki otrzymali:
Ilona Cholewińska
(Nadleśnictwo Bobolice) oraz Sylwester Major (Nadleśnictwo Świerczyna).

Srebrne Odznaki otrzymali:
Jarosław Staniszewski
(Nadleśnictwo Gościno) oraz Artur Tomczak (Nadleśnictwo Bobolice).

Ponadto dwóch naszych kolegów weszło do Zarządu Głównego PTL: Sławomir Kmiecik (Nadleśnictwo Człuchów) oraz Jarosław Czarnecki (Nadleśnictwo Miastko). 
 
Gratulujemy Panu Przewodniczącemu i wszystkim wybranym członkom Zarządu, a także naszym kolegom, którzy zostali wyróżnieni odznaczeniami. Wszystkim życzymy owocnej kadencji!
 
Na zdjęciach m. in. odznaczeni przedstawiciele z naszego oddziału wraz z Przewodniczącym dr inż. Januszem Dawidziukiem.

         

         Stan i perspektywy drzewostanów liściastych ze szczególnym uwzględnieniem zmiany zdrowotności drzewo
Opublikowano: 14.06.2022

W Orzechowie Morskim, na terenie Nadleśnictwa Ustka, w dniach 2 – 3 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja pn. „Stan i perspektywy drzewostanów liściastych ze szczególnym uwzględnieniem zmiany zdrowotności drzewostanów bukowych w RDLP w Szczecinku”. Spotkanie zorganizował szczecinecki oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku.

         


W konferencji wzięli udział przedstawiciele nadleśnictw RDLP w Szczecinku, a także Dyrekcji, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku oraz przedstawiciele nauki praktyki leśnej. Prelegentami byli zarówno praktycy, jak i naukowcy reprezentujący różne ośrodki naukowe m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: prof. Jerzy Skrzyszewski, prof. Maciej Pach i prof. Hanna Stępniewska, Poznański: prof. Janusz Szmyt i Instytut Badawczy Leśnictwa: prof. Dorota Dobrowolska i wielu innych.

Od kilku lat obserwowane jest stopniowe zamieranie drzewostanów zarówno iglastych (świerk i sosna), jak również liściastych (jesion, a ostatnio buk, a nawet brzoza). Zmiany klimatyczne i konsekwencje w postaci częstotliwości występowania zjawisk nagłych, jak obfite opady oraz długotrwałe susze, powodują, że leśnicy obserwują narastający problem z trwałością drzewostanów liściastych, co jeszcze  niedawno było rzadkością. Konferencja ta, chociaż poświęcona była głównie drzewostanom liściastym, traktowała też o perspektywie trwałości lasów z innymi gatunkami lasotwórczymi jak dąb, brzoza czy olsza – zaznaczył Tomasz Kurek, Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Polanów, a zarazem współorganizator konferencji.

Konferencja była dwudniowa. Pierwszy dzień był częścią referatową, drugiego dnia odbyła się sesja wyjazdowa na teren Nadleśnictwa Ustka. To właśnie w Nadleśnictwie Ustka 2 lata temu wystąpił problem, który rozwijał się  z ogromną dynamiką – mianowicie kilkanaście hektarów drzewostanów bukowych wymarło, powodując duże straty zarówno przyrodnicze, jak i gospodarcze. Nastąpiła masowa deprecjacja surowca drzewnego. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na te problemy; w bardzo interdysyplinarnym ujęciu próbowano odpowiedzieć na pytanie: co takiego obserwujemy w przyrodzie, że wystąpiło tak poważne zjawisko i czy możemy temu przeciwdziałać
 
         

Specjaliści od fitopatologii leśnej, hodowli lasu i ochrony lasu, a także: surowca drzewnego, siedliskoznawstwa leśnego i gleboznawstwa analizowali zagadnienie. I chociaż wnioski wciąż spływają, to już dziś wiemy, że konferencja była niezwykle potrzebna, gdyż przybliżyła nas do odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie. - Była to niezwykle potrzebna i intersująca konferencja - stwierdził prof. Jerzy Skrzyszewski z uczelni w Krakowie. – To dobrze, że leśnicy z Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szczecinku stawili czoło wyzwaniu.
 
Jest to dla nas potwierdzenie, że kierunek, który jako PTL obraliśmy,  jest słuszny i że należy realizować takie inicjatywy na poziomie lokalnym, gdyż służą one całemu społeczeństwu - podsumował Jacek Todys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów, a zarazem Przewodniczący Oddziału PTL w Szczecinku.
 
Referaty wygłosili: mgr inż. Elżbieta Murat – emerytowany pracownik RDLP w Szczecinku (Zamieranie buka w RDLP w Szczecinku – czy to jest problem?); dr inż. Tomasz Kurek – Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Polanów (Ocena zdrowotności drzewostanów bukowych na terenie RDLP w Szczecinku); Tomasz Kowalczyk – Kierownik Sekcji Siedliskowej BULiGL w Szczecinku), inż. Tomasz Babiak – Zastępca Dyrektora Oddziału BULiGL w Szczecinku (Warunki siedliskowe drzewostanów bukowych w zasięgu RDLP w Szczecinku); mgr inż. Jacek Todys – Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów i Przewodniczący Oddziału PTL (Sytuacja buka w Niemczech i poza granicami); prof. dr hab. Dorota Dobrowolska (IBL), mgr inż. Daniel Lemke – Nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek (Zmiany klimatyczne oraz postępowanie hodowlane w kontekście budowy trwałości drzewostanów); dr hab. inż. Maciej Pach – prof. URK, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Odnawianie drzewostanów z udziałem buka w obliczu zmian klimatycznych); dr hab. Janusz Szmyt – prof. UPP, Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu (Adaptacyjna hodowla lasu narzędziem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w warunkach zmieniającego się środowiska); dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski – prof. URK, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Wybrane aspekty pielęgnacji buka; dr hab. inż. Hanna Stępniewska, prof. URK, Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Choroby występujące na buku, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów rodzaju Phytophthora); dr inż. Robert Kimbar (Wady drewna w bukowym surowcu drzewnym); mgr inż. Jarosław Wilkos – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka (Aktualny stan zdrowotny drzewostanów bukowych w Nadleśnictwie Ustka).