Walne Zabranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Opublikowano: 05.05.2016

W dniu 25 marca 2016 r.  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo  - Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa  Leśnego  w Szczecinku.

            


W trakcie zebrania wręczono Odznaki Honorowe PTL nadane uchwałami Zjazdów PTL:

Odznaki otrzymali:

1.      Ewa Adamska  - odznaka złota
2.      Dariusz Nowosad – odznaka srebrna
3.      Tomasz Skowronek - odznaka srebrna
4.      Romuald Stankiewicz – odznaka srebrna
5.      Eugenia Szablińska – Kruszczyńska - odznaka srebrna
6.      Paweł Trepka - odznaka srebrna
7.      Tomasz Wlekiński - odznaka srebrna

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Oddziału PTL za okres od 09.05.2011 r. do 25.03.2016 oraz dokonano wyborów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyborów ukonstytuował się Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna.

Przewodniczącym Zarządu Oddziału PTL w Szczecinku został wybrany

 • Tomasz Skowronek – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinku
Zastępcami Przewodniczącego zostali:
 • Ewa Adamska – Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo
 • Jacek Todys  - Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów
Sekretarzem:
 • Anna Stachowiak – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami w RDLP,
Skarbnikiem :
 • Cezary Kosierkiewicz – St. specjalista SL w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP.
Członkami Zarządu zostali:
 • Hubert Napierała  - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice
 • Krzysztof Rudnik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytów
 • Zbigniew Jankowski – Leśniczy w Nadleśnictwie Trzebielino
 • Agnieszka Ramion - Harkawik – St. Specjalista SL w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP
 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został:
 • Tadeusz Wagner – Dyrektor Oddziału BUL i GL
a członkami:
 • Grzegorz Jaworski– Główny Specjalista Wydziału Ochrony Ekosystemów w RDLP
 • Jarosław Staniszewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Karnieszewice
 
Wybrani również zostali delegaci na 116 Zjazd PTL :
 • Tomasz Skowronek /RDLP Szczecinek/
 • Anna Stachowiak /RDLP Szczecinek/
 • Jarosław Wilkos /Nadleśnictwo Ustka/
 • Jarosław Czarnecki /Nadleśnictwo Osusznica/
 • Jarosław Staniszewski /Nadleśnictwo Karnieszewice/
 Nowa witryna internetowa Oddziału
Opublikowano: 28.08.2015

Od stycznia 2016 znajdziecie nas w internecie w nowej odsłonie. Zachęcamy członków Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Szczecinku do współtworzenia działu "Aktualności". Przesyłajcie nam informacje dotyczące działalności "Pro Bono Silvae -dla dobra lasu".


.